Skocz do zawartości

Julia

Administrator
 • Liczba zawartości

  299
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

 • Wygrane w rankingu

  5

Ostatnia wygrana Julia w dniu 6 Kwietnia

Użytkownicy przyznają Julia punkty reputacji!

Reputacja

529 Fejm

O Julia

 • Urodziny 14 Sierpnia

Social Media

 • Discord
  Badyga#8291
 • Snapchat
  jbaldyga12
 • Instagram
  badygaa_priv

Ostatnie wizyty

2 628 wyświetleń profilu
 1. 18.04.2021 Decyzją Administracji RCON biznesy Redakcja Calm Articles oraz Studio Filmowe stają się jednością. Studio zostaje wcielone do Redakcji. Od dnia dzisiejszego będziemy realizować swoje standardowe zadania oraz zadania Studia Filmowego. Dyrektor @Julia
 2. Regulamin Redakcji Calm Articles 1. Postanowienie ogólne. §1.1 Każdy członek biznesu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu. §1.2 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia członka Redakcji z jego przestrzegania. §1.3 Każdy Redaktor zobowiązany jest do godnego reprezentowania biznesu jak i serwera. §1.4 W przypadku naruszenia regulaminu bądź jego nieprzestrzegania, Zarząd Redakcji będzie wyciągał odpowiednie konsekwencje, które muszą być adekwatne do popełnionego czynu. §1.5 Zarząd zastrzega sobie prawo do naginania regulaminu w skrajnych przypadkach. §1.6 Każdy członek biznesu zobowiązany jest do czynnego udziału w życiu biznesu, poprzez przeglądanie działów na forum jak i Discorda biznesu. §1.7 O każdorazowej zmianie nazwy użytkownika należy powiadomić o tym Zarząd Redakcji. §1.8 Każdemu Redaktorowi przysługuje 10 dni urlopu w ciągu miesiąca. §1.9 Zabrania się wynoszenia wszelkich poufnych informacji, w tym haseł do działów na forum poza Redakcję. 2. Postanowienia dotyczące publikacji materiałów. §2.1. Każdy Redaktor zobowiązany jest do publikacji minimum 1 materiału w ciągu miesiąca. §2.2. Przed publikacją materiału, każdy materiał przejść obowiązkową autoryzację, która znajduje się w Biurze Redakcji. §2.3. Obowiązkiem każdego Redaktora jest stosowanie się do zasad ortografii, interpunkcji oraz poprawnej pisowni jak i odpowiednich schematów. §2.4. W publikowanych materiałach zabrania się używania wulgaryzmów oraz obraźliwych treści. §2.5. Kategorycznie zabrania się obrażania oraz oczerniania społeczności serwera. §2.6. Zabrania się przywłaszczania treści, których nie jesteśmy autorem. Należy podać obowiązkowo źródło tekstu, który znajduje się w materiale. 3. System wypłat. §3.1. Każdy Redaktor otrzymuje wynagrodzenie w zależności od wykonanych materiałów. §3.2 Każdy Redaktor zobowiązany jest do tego aby wypełnić arkusz rozliczeniowy na podstawie, którego przydzielona mu zostanie wypłata do pierwszego dnia każdego miesiąca. §3.3. W przypadku gdy Redaktor nie spełni obowiązku, o którym mowa w §3.2 jego wypłata może zostać przydzielona w późniejszym terminie tzn. maksymalnie do 10 dnia miesiąca. §3.4. Najniższa stawka, która przysługuje Redaktorowi wynosi 2300 PLN. §3.5. Jeżeli Redaktor wykazuje się szczególną aktywnością, może otrzymać on bowiem premię pieniężną. 4. System karania. §4.1. Każdy członek biznesu może zostać ukarany w związku z nieprzestrzeganiem regulaminu bądź innymi przewinieniami, które mogą naruszać regulamin serwera. §4.2. Kara nadana przez Zarząd zawsze będzie adekwatna do danego czynu. §4.3. Wyróżnia się następujący system karania: Upomnienie słowne, Ostrzeżenie pisemne, tj. minus, Rozmowa dyscyplinarna, Zawieszenie, Degradacja, Wydalenie z biznesu. §4.3. Każda sytuacja, w której doszło do złamania regulaminu przez członka biznesu będzie rozpatrywana przez Zarząd Redakcji. §4.4. Zarząd zastrzega sobie prawo do ukarania członka biznesu za czyny niewymienione w regulaminie. §4.5. Każdą otrzymaną karę na serwerze należy zgłosić do Zarządu Redakcji w czasie nie dłuższym, niż 4 godziny. 5. Postanowienia dotyczące Akademii. §5.1. Każdy członek Akademii musi podporządkować się do poleceń wydawanych przez zarząd oraz szkoleniowców. §5.2. Każdy członek Akademii zobowiązany jest do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi i stosowania się do nich. §5.3. Redaktor Aplikujący nie może publikować materiałów bez zgody Zarządu Redakcji. §5.4. Redaktor Aplikujący, aby ukończyć Akademię ma obowiązek podejść do egzaminu w wyznaczonym terminie. §5.5. Egzamin składa się z dwóch części: Część teoretyczna, Część praktyczna. §5.6. Redaktor Aplikujący, który ukończy egzamin z wynikiem pozytywnym zostanie awansowany na rangę Młodszy Redaktor. §5.7. Redaktor Aplikujący, który nie podejdzie do egzaminu w wyznaczonym czasie zostanie wydalony z Redakcji, a jednocześnie zostanie wpisany na czarną listę z możliwością apelacji po upływie jednego (1) miesiąca. §5.8. Członek Akademii, który otrzyma karę serwerową zostanie wydalony z Redakcji. §5.9. Redaktor Aplikujący, który opuści biznes podczas Akademii zostanie wpisany na czarną listę z możliwością apelacji pod upływie jednego (1) miesiąca. 6. Postanowienia dotyczące pojazdów biznesowych. §6.1. Członek biznesu korzystający z pojazdów biznesowych zobowiązany jest do przestrzegania Kodeksu Ruchu Drogowego. §6.2. Redaktor Aplikujący nie jest uprawniony do korzystania z pojazdów biznesowych. §6.3. Zakazuje się używania pojazdów biznesowych do celów prywatnych. §6.4. Pojazd biznesowy należy odstawić na siedzibę biznesu zatankowany minimum do 3/4 baku oraz w pełni naprawiony. §6.5. Członek biznesu, który porzuci pojazd, zostanie ukarany ostrzeżeniem zgodnie z systemem karania. §6.6. Pojazdy biznesowe przeznaczone są głównie do wyjazdów na patrol, wydarzenia oraz w innych celach służbowych Regulamin Studia Filmowego Calm Story 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Każdy członek Studia Filmowego jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu. 1.2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia członka biznesu z jego przestrzegania. 1.3. Zarząd Studia Filmowego zastrzega sobie prawo do naginania regulaminu w skrajnych przypadkach. 1.4. Zarząd Studia Filmowego zastrzega sobie prawo do edycji regulaminu w każdym momencie bez poinformowania o tym członków biznesu. 1.5. Każdy członek Studia Filmowego zobowiązany jest do godnego reprezentowania biznesu oraz serwera. 1.6. Wymagane jest zachowanie przynajmniej podstawowych zasad kultury osobistej przez członków biznesu. 1.7. Dozwolona jest przynależność jednocześnie do frakcji oraz do biznesu Studia Filmowego Calm Story. 1.8. Zabrania się wynoszenia wszelkich poufnych i tajnych informacji z biznesu 1.9 Aby mieć możliwość powrotu do Studia Filmowego należy przynależeć do niego przez przynajmniej dwa tygodnie. 2. Postanowienia dotyczące Akademii. 2.1. Każdy członek Akademii jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu Studia Filmowego. 2.2. Członek Akademii, który otrzyma karę dłuższą, niż 3 dni zostanie wydalony z biznes. 2.3. Członek Akademii, który niegodnie reprezentuje Biznes zostanie z niego wydalony oraz wpisany na czarną listę. 2.4. Aplikant ma obowiązek pojawić się na każdym spotkaniu organizacyjnym. Wszelkie nieobecności należy zgłaszać do Zarządu Studia Filmowego. 2.5. Członek Akademii ma obowiązek pojawić się na przynajmniej połowie szkoleń, aby podejść do egzaminu. 2.6. Każdy Aplikant jest zobligowany podejść do egzaminu kończącego Akademię w wyznaczonym terminie po odbyciu szkoleń. 2.7. Członek Akademii ma prawo do przystąpienia do egzaminu przyśpieszonego, aczkolwiek otrzymuje on tylko jedną szansę na zdanie egzaminu. 2.8. Odejście z Biznesu wcześniej, niż 14 dni od dołączenia wiąże się z otrzymaniem czarnej listy. 2.9. Każdy członek Akademii, który nadużywa swoich uprawnień zostanie odpowiednio ukarany przez Zarząd Studia Filmowego. 3.0. Każdą otrzymaną karę członek Akademii jest zobowiązany zgłosić dla Zarządu Studia Filmowego. 3. Postanowienia dotyczące Członków Biznesu. 3.1. Każdy członek biznesu zobowiązany jest do śledzenia na bieżąco działu Studia Filmowego oraz biznesowego Discorda. 3.2. Odejście z Biznesu podczas aktywnego zawieszenia wiąże się z otrzymaniem czarnej listy. 3.3. W celu potwierdzenia znajomości regulaminu, w swoim podaniu rekrutacyjnym wspomnij o jednej z wymienionych rzeczy: statyw do aparatu, kamera, plan filmowy. 3.4. Zabrania się używania wyposażenia biznesu, tj. skinów, aparatu do celów prywatnych. 3.5. Każdy członek biznesu, który nadużywa swoich uprawnień zostanie odpowiednio ukarany przez Zarząd Studia Filmowego. 3.6. Każdy członek biznesu, który bierze czynny udział w danej produkcji filmowej otrzyma wynagrodzenie pieniężne. 3.7. Zabrania się przynależenia do innego Biznesu na tym, bądź innym serwerze, będąc członkiem Studia Filmowego Calm Story. 3.7.1. Tym samym zabrania się aktywnego zaangażowania w życie innego biznesu poprzez przynależność do Zarządu. 3.8. Każdy członek biznesu ma prawo do urlopu maksymalnie 21 dni w przeciągu dwóch miesięcy. 3.9. Każdą otrzymaną karę członek biznesu jest zobowiązany zgłosić dla Zarządu Studia Filmowego. 4. Postanowienia dotyczące pojazdów biznesu. 4.1. Członek biznesu korzystający z pojazdów biznesowych zobowiązany jest do przestrzegania Kodeksu Ruchu Drogowego. 4.2. Członek Akademii nie może korzystać z pojazdów biznesowych. 4.3. Zakazuje się używania pojazdów biznesowych do celów prywatnych. 4.4. Pojazd biznesowy należy odstawić na siedzibę biznesu zatankowany min. w 50% oraz w pełni naprawiony. 4.5. Członek biznesu, który porzuci pojazd, zostanie ukarany ostrzeżeniem. 5. System karania. 5.1. Każdy członek biznesu może zostać ukarany w związku z nieprzestrzeganiem regulaminu. 5.2. Kara zawsze będzie adekwatna do danego wykroczenia. 5.3. Wyróżnia się następujący system karania: Upomnienie słowne, Ostrzeżenie pisemne, tj. minus, Rozmowa dyscyplinarna, Zawieszenie, Degradacja, Wydalenie z biznesu. 5.4. Każda sytuacja, w której doszło do złamania regulaminu przez członka biznesu będzie rozpatrywana przez Zarząd Studia Filmowego. 5.5. Zarząd zastrzega sobie prawo do ukarania członka biznesu za czyny niewymienione w regulaminie. 6. System rang i awansów. 6.1. Każdy członek biznesu może zostać awansowany, jeśli czynnie uczestniczy w życiu Studia Filmowego. 6.2. Decyzje w sprawie awansów podejmowane są przez grono Zarządu Studia Filmowego. 6.3. W Studiu Filmowym wyróżnia się następujący system rang: Zarząd: Dyrektor Naczelny, Dyrektor, Menedżer Zarząd: Dyrektor Naczelny, Dyrektor, Menedżer Ekipa Techniczna: Scenarzysta, Kamerzysta, Montażysta Ekipa Filmowa: Aktor, Aktor Głosowy Graficy: Grafik, Grafik+ 6.4. Członek biznesu może zostać zdegradowany z powodu niskiej aktywności.
 3. Julia

  Ogłoszenia

  14.04.2021 Informujemy, iż @toudigg* zostaje wydalony z Organizacji z powodu udostępnianie danych osobowych członków organizacji. Także zostaje wpisany na Czarną Listę BMA.
  • Gracz
  •  38
  • 39 odpowiedzi

  Nick z serwera: pierun420 

  gin z serwera: pierun420
  CID: nie znam 
  Serial: nie znam 
  Powód bana : Brak wywiązania się z umowy (spłata pożyczki)
  Czas trwania bana:10 lat niestety
  Nick członka Administracji nadającego karę:nie wiem już właśnie ale wydaje mi się że to był axilus który już nie jest administratorem 

  chciałbym sie zobowiązać że odam pieniądze mój ban i tak był wystarczająco długi i chciałbym przperosić i czy mogli byście coś z tym zrobić obiecuje że odam piniądze które musze odac 

 4. Julia

  Ogłoszenia

  06.03.2021 Z przyjemnością informujemy, iż Początkujący Monte @Majster_Kuba otrzymuję awans na rangę Młodszy Monte Gratulujemy! Z przyjemnością informujemy, iż Początkujący Monte @Lil.Dawid. otrzymuję awans na rangę Młodszy Monte Gratulujemy! Z przyjemnością informujemy, iż Początkujący Monte @_Milek_ otrzymuję awans na rangę Młodszy Monte Gratulujemy! Z przyjemnością informujemy, iż @KorniszoN* dołącza do organizacji. Z przyjemnością informujemy, iż @Keiz dołącza do organizacji.
 5. Julia

  Ogłoszenia

  03.04.2021 Informujemy, iż @lefter55, @Kosodrzewina, @SzybkiBolo zostają wydaleni z powodu wyśmiewania się z członków Organizacji.
 6. W tym wydaniu: Zmiany w składzie ekipy, Aktualizacje serwerowe, Nowości we frakcjach, Zmiany we frakcjach, Zmiany w biznesach. Na rangę powrócili: Administrator @BlackN1nja* [21 Marca] Administrator @Speczi. [30 Marca] Moderator @Suchy2132 [16 Marca] Moderator @Roza [30 Marca] Z rangi odeszli: Administrator @ciacho191 [4 Marca] Administrator @Speczi. [16 Marca] Administrator @Lunatic [27 Marca] Administrator @Axidus* [27 Marca] Global Moderator @Wiczaaa [7 Marca] Global Moderator @ZawodowieC [16 Marca] Moderator @Kerel [7 Marca] Moderator @Stavro [8 Marca] Moderator @Watts. [8 Marca] Moderator @Kapsonyy [16 Marca] Moderator @Innocent* [27 Marca] Moderator @Suchy2132 [30 Marca] Wydalenia: Administrator @Dez [16 Marca] Moderator @exsiist [30 Marca] Zawieszenia: [Brak] Awanse: Administrator @DrimsU zostaje awansowany na stanowisko Global Administrator [7 Marca] Administrator @Fanciak zostaje awansowany na stanowisko Global Administrator [7 Marca] Administrator @Heda zostaje awansowana na rangę Global Administrator [27 Marca] Global Moderator @Julia awansowana zostaje na stanowisko Administratora. [21 Marca] Degradacje: [Brak] 6 Marca 1. Dodano możliwość kupna pojazdów znajdujących się w komisach offline. 2. Wprowadzono poprawkę uniemożliwiającą graczom przypadkowe zakończenie pracy, jeżeli ktoś będzie chciał opuścić pojazd w pracach dorywczych będzie pytany dwukrotnie oto czy na pewno chce opuścić dany pojazd. 9 Marca 3. Na serwer został dodany odświeżony system mechanika pojazdów. Zatrudnić na stanowisku może się każdy gracz , który posiada 15 poziom postaci. 14 Marca 4. Zoptymalizowano ilość obiektów na mapie, wyeliminowano błędy w niektórych mapach. 5. Zmieniono prędkość pojazdów, w których przebijają się opony po wjeździe w dziurę. Od teraz wynosi ona 100km/h. 6. Zoptymalizowano zasób na pożary, wprowadzono pożary wewnętrzne. 7. -Praca dorywcza rybak - przywrócono stare zarobki, które obowiązywały od początku w tej pracy. 17 Marca - 19 Marca 8. Dodano skocznię, na którą wejście znajduje się w San Fierro - Financial, tuż obok znajduje się parking publiczny dla wszystkich korzystających. Na skoczni możemy również dostrzec ranking najlepszych skoczków. 9. Umożliwiono naprawę pojazdów prac dorywczych, podczas wykonywanej pracy można zatrudnić się w warsztacie 10. Zredukowano liczbę domków do wynajęcia na mapie, dodano nowe lokalizacje w Bayside Marina 11. Usunięto podatek dla kupującego w opcji kupna pojazdu offline, jednak sprzedający nadal ponosi 2% podatek 26 Marca 12. Na serwerze pojawił się nowy panel logowania! Zachęcamy do zabezpieczenia swoich kont weryfikacją dwupoziomową (2FA) w celu uniknięcia włamań na konta przez osoby postronne! 28 Marca 13. Na serwer wprowadzono skiny świąteczne, do odebrania na każdym spawnie postaci. 14. Na okres świąt grafitti "Calm Story" zamieniono na Wielkanocne. 14 Marca 1.Frakcja San Andreas Fire Department otrzymała nowe skiny, wraz z aparatem ochronnym dróg oddechowych, 17 Marca - 19 Marca 2. Frakcja SAFD otrzymała nowy model rozpieracza, zmieniono również sygnały dźwiękowe 3. Ponadto frakcja SAFD oraz SAMC otrzymała nowy skrypt na szyny kramera 4. Trwają pracę nad uzupełnieniem interakcji z otoczeniem (F3) dla frakcji 5. Usunięto zmianę skina dla pracowników frakcji podczas rozpoczęcia pracy w warsztacie 6. Poprawiono działanie oraz skalowanie radaru policyjnego SAPD 7. Dodano misję dla frakcji SAPD w postaci przewozu broni oraz transportu zatrzymanych 8. Dodano konta frakcyjne dla frakcji SAMC oraz SARS, trafiają na nie pieniądze z łatania dziur, przewozu medykamentów oraz umieszczania pojazdów na parkingu policyjnym 24 Marca 9. Serwerowe frakcje przechodzą renowację. Od dnia dzisiejszego będą one działały na polskich zasadach oraz pod polskimi nazwami. Liderzy @DrimsU - Policja, @Stavro - Państwowa Straż Pożarna, @KejKej - Państwowe Ratownictwo Medyczne, @neXus* - Służba Drogowa. Policja Awanse: [02.03.2021] @Luxcus zostaje awansowany na stopień Police Officer II. @Kapaki zostaje awansowany na stopień Police Officer III +1 . @kubasaq900 zostaje awansowany na stopień Detective II . @Roza zostaje awansowany na stopień Detective III . [10.03.2021] Z przyjemnością informujemy, iż Rekruci @kapec , @Kacu ukończyli egzaminy kończące Police Academy z wynikiem pozytywnym, awansując tym samym na stopień służbowy Police Officer I . [15.03.2021] Funkcjonariusz @jurc850 zostaje awansowany na stopień służbowy (14 dniowy okres próbny pod Nadzorem) Funkcjonariusz @Innocent* zostaje awansowany na stopień służbowy (14 dniowy okres próbny pod Nadzorem) Informujemy, iż @DrimsU pomyślnie przechodzi okres próbny. Tym samym zostaje wcielony na stałe do Executive Staff. Police Officer II @CzouGus, @Kapsonyy, @Stiepan zostają awansowani na stopień służbowy (Police Officer III) [20.03.2021] Na stanowisko Chief Of Police zostaje powołany @DrimsU, który obejmuje w dniu dzisiejszym stanowisko lidera frakcji. Degradacje: [08.03.2021] @NorberciK* zostaje zdegradowany do stopnia służbowego Sergeant I @Pamcio zostaje zdegradowany do stopnia służbowego Detective III [20.03.2021] Chief Of Police @Szender dobrowolnie poddaje się do dymisji ze stanowiska lidera. Powroty do frakcji: [02.03.2021] @Lunatic [15.03.2021] @mrolek Odejścia: [08.03.2021] @Pamcio [09.03.2021] @Speczi. [14.03.2021] @Dez [15.03.2021] Police Officer I @SeciaK @PlaqU . [21.03.2021] Sergeant I @NorberciK* [24.03.2021] @Lunatic [25.03.2021] Starszy Sierżant @Kapsonyy [28.03.2021] Posterunkowy @kapec Zawieszenia: [Brak] Wydalenia: [Brak] Dodatkowe: [15.03.2021] Nowym Dowódcą High Speed Unit na 14 dniowy okres próbny pod Nadzorem Executive Staff zostaje mianowany @jurc850 Państwowa Straż Pożarna Awanse: [08.03.2021] @SzymonX921 -> [14.03.2021] @LAKI -> @AudiB480* -> @Karol998 -> @Mr_Guzik -> @AdrianOOO. -> [21.03.2021] @Fireshadow -> @Spawaciarz -> @Phoenix -> [25.03.2021] @Suchy2132 -> @JDeniss -> [27.03.2021] @Salvador -> @Majster_Kuba -> @TheNugetss -> @Keiz -> @lefter55 -> Degradacje: [Brak] Powroty do frakcji: [14.03.2021] @Suchy2132 [18.03.2021] @Speczi. [23.03.2021] @Ptys Odejścia: [08.03.2021] @Justskill [09.03.2021] @Wiczaaa @kazik100* [11.03.2021] @ZawodowieC [30.03.2021] @Stavro + Czarna Lista @Suchy2132 + Czarna Lista @AudiB480* + Czarna Lista @Karol998 + Czarna Lista @SzymonX921 Zawieszenia: [14.03.2021] @AudiB480* zostaję zawieszony w prawach członka frakcji na okres 5 dni. @Karol998 zostaję zawieszony w prawach członka frakcji na okres 5 dni. @AdrianOOO zostaję zawieszony w prawach członka frakcji na okres 5 dni. [23.03.2021] @Karol998 zostaję zawieszony na okres 3 dni [27.03.2021] @Stavro zostaje zawieszony decyzją Naczelnika Komisji Spraw Frakcyjnych @Heda oraz Opiekuna ze strony Komisji Spraw Frakcyjnych @Szender do czasu wyjaśnienia. [28.03.2021] @AdrianOOO zostaje zawieszony w prawach członka frakcji na okres 14 dni Wydalenia: [30.03.2021] @AdrianOOO Dodatkowe: [01.03.2021] @Karol998 pełniący czynną służbę w JRG 1 Las Venturas w stopniu zostaje mianowany Szkoleniowcem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. [12.03.2021] @AudiB480* pełniący czynną służbę w JRG 1 Las Venturas w stopniu zostaję mianowany Egzaminatorem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. [14.03.2021] @SzymonX921 pełniący czynną służbę w JRG 1 Las Venturas w stopniu zostaję wcielony do struktur Zarządu frakcji. Państwowe Ratownictwo Medyczne Awanse: [03.03.2021] Pielęgniarz @wsiur -> Ratownik Medyczny [10.03.2021] Ordynator SORu @Metfed -> Ordynator chirurgii [15.03.2021] Lekarz ogólny @Kamilus zostaje awansowany na rangę Lekarz SOR'u Ratownik medyczny @wsiur zostaje awansowany na rangę Lekarz ogólny Ratownik medyczny @Mlodyhelus143 zostaje awansowany na rangę Lekarz ratunkowy. [29.03.2021] Pielęgniarz @pralka -> Ratownik Medyczny. Degradacje: [Brak] Powroty do frakcji: [Brak] Odejścia: [02.03.2021] Ratownik medyczny @wiktores1239 [04.03.2021] Lekarz ratunkowy @Defol [09.03.2021] Lekarz ratunkowy @Dymeek69 [12.03.2021] Ratownik medyczny @El_Wasky* [15.03.2021] Ordynator chirurgii @exsiist Zawieszenia: [07.03.2021] Ratownik medyczny @Bedii na okres 5 dni [12.03.2021] Ratownik Medyczny @Bedii zostaje zawieszony na okres 1 dnia. [19.03.2021] Ratownik Medyczny @Bedii zostaje zawieszony na okres 2 dni. Wydalenia: [05.03.2021] Pielęgniarz @matrollo69 [08.03.2021] Pielęgniarz @Malcin [11.03.2021] Młodszy Ordynator @TheEpisQ [21.03.2021] Ratownik Medyczny @Bedii Dodatkowe: [07.03.2021] Lekarz specjalistyczny @Jakubek otrzymuje posadę Szkoleniowca [08.03.2021] Lekarz ogólny @Kamilus zdaje egzamin dla pełnoprawnych @Sz3wcu przejmuje stanowisko lidera GWOR, obecny lider @KejKej pozostaje w zarządzie podjednostki. Służba Drogowa Awanse: [01.03.2021] Doświadczony Pracownik @Zabrocki -> Brygadzista [07.03.2021] Młodszy specjalista @KondieS -> Specjalista. Pracownik @Maciusss -> Starszy Pracownik. Młodszy Pracownik @Strusiek -> Pracownik. [21.03.2021] Specjalista @KondieS -> Młodszy operator. Młodszy Pracownik @Disuzwisu -> Starszy Pracownik. Starszy Pracownik @Maciusss -> Młodszy specjalista. Specjalista @thejacexu -> Doświadczony specjalista. Degradacje: Powroty do frakcji: [10.03.2021] Młodszy Pracownik @Norbertina Inspektor @Malcin Odejścia: [01.03.2021] Operator @globuss* [04.03.2021] Adept @MRS [09.03.2021] Młodszy Pracownik @Iczowsky [13.03.2021] Pracownik @Tylus [21.03.2021] Starszy Pracownik @Pitbull* Pracownik @Karny [24.03.2021] Młodszy Pracownik @QuezY. [28.03.2021] Adept @nagrane Zawieszenia: [11.03.2021] Pracownik @Strusiek na okres 6 dni. Wydalenia: [01.03.2021] Pracownik @PEJDYŚ [11.03.2021] Adept @Cytrynowy Adept @WiechuS. [23.03.2021] Adept @Promilek [28.03.2021] Adept @k3buz Dodatkowe: [Brak] Awanse: [06.03.2021] Redaktor @Szender ->Starszy Redaktor Redaktor @Jakubek -> Starszy Redaktor Redaktor @AudiB480* -> Starszy Redaktor Młodszy Reporter @fixen -> Reporter Powroty do biznesu: [15.03.2021] Zastępca Dyrektora @FragusS Dołączenia do biznesu: [Brak] Odejścia: [25.03.2021] Starszy Redaktor @AudiB480* Starszy Redaktor @Szender [30.03.2021] Reporter @fixen Wydalenia: [Brak] Zawieszenia: [Brak] Awanse: [Brak] Powroty do biznesu: [Brak] Dołączenia do biznesu: [25.03.2021] Aktor @QuezY., Aktor @lefter55, Aktor @Luneczek Odejścia: [06.03.2021] Aktor @Kapaki Wydalenia: [Brak] Zawieszenia: [Brak] Awanse: [Brak] Powroty do biznesu: [Brak] Dołączenia do biznesu: [Brak] Odejścia: [04.03.2021] Menager @MRS [05.03.2021] Specjalista Prezenter @Jogurt. [06.03.2021] Młodszy Prezenter @AwEe Młodszy Prezenter @ByQ Wydalenia: [Brak] Zawieszenia: [Brak] Awanse: [25.03.2021] Starszy Pomocnik @DoDsek -> Młodszy Mechanik Starszy Pomocnik @Phoenix -> Młodszy Mechanik Pomocnik @berzofy -> Starszy Pomocnik [21.03.2021] Praktykant @Kameeel -> Pomocnik Praktykant @Kebs -> Pomocnik Praktykant @RajSet -> Pomocnik Praktykant @TojaMaca -> Pomocnik Powroty do biznesu: [Brak] Dołączenia do biznesu: [Brak] Odejścia: [12.03.2021] Praktykant @Mendrzec [15.03.2021] Pomocnik @Ragnar* [16.03.2021] Mechanik @Watts. [20.03.2021] Młodszy Mechanik @DoDsek [21.03.2021] Młodszy Mechanik @Phoenix Wydalenia: [07.03.2021] Pomocnik @princuwa [21.03.2021] Praktykant @Frytek69 [22.03.2021] Młodszy Mechanik @Wodnik* Zawieszenia: [Brak] Gazetka została przygotowana przez: @Julia Wydanie gazetki miesiąca Styczeń ©2021 Calm Articles
 7. Julia

  Ogłoszenia

  30.03.2021. Z przyjemnością informujemy, iż Początkujący Monte @Aszic otrzymuję awans na rangę Młodszy Monte Gratulujemy! Z przyjemnością informujemy, iż Początkujący Monte @Matthew2252 otrzymuję awans na rangę Młodszy Monte Gratulujemy! Z przyjemnością informujemy, iż Młodszy Monte @.STREPSILS. otrzymuję awans na rangę Monte Gratulujemy!
×
×
 • Dodaj nową pozycję...